cizgi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 1 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Çevre Yönetim Sistemi; çocuklarımızdan miras aldığımız küresel kaynaklarımızın korunmasını hedefleyen bir standart. Kuruluşlar üretim yaparken kaynak kullanıp, küresel kaynakların harcanmasına da neden olmaktadır. ISO 14001:2015 ÇYS kapsamında gerçekleştirilecek olan sistem denetimlerinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesini sağlayacak bu eğitim; aynı zamanda gelecek kuşaklardan emanet aldığımız çevremizin korunmasında sosyal sorumluluk üstlenmesi gereken bilincin inşa edilmesini de hedeflemektedir.

Eğitim sırasında söz konusu Çevre Yönetim Sistemi iç tetkiklerinin ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi hakkında rehber standart kullanılarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve/veya OHSAS 18001:2014 Sistemi kapsamındaki iç tetkikler ile birlikte entegre uygulanış biçimi üzerinde durulmaktadır.


Amaç

Kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemi şartlarına göre denetim yapabilecek tetkikçiler yetiştirmektir.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 • ISO 19011 Standardının tanıtımı
 • ISO 14001:2015 standardının şartları
 • Tetkikler neden yapılır?
 • Temel tanımlar
 • Tetkik prensipleri
 • Tetkikçilerin özellikleri
 • Dikkate alınması gereken kanun, yönetmelik ve standartlar
 • Tetkik türleri
 • İç tetkikler ve aşamaları
 • ISO 14001:2015 standardının yorumlanması (uygulama)
 • Soru listelerinin hazırlanması (uygulama)
 • Tetkik raporu düzenleme (uygulama)
 • Düzeltici ve Önleyici faaliyet başlatma (uygulama)
 • Kontrol listesi örneği
 • Yıllık tetkik programı örneği


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Tüm seviye ve disiplinden çalışanlar.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitime katılabilmek için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ni almış olmak gerekmektedir.


Süresi

1Gün

Makale/Bülten
 

Bu eğitim konusu ile ilgili sitemize kayıtlı makale ve bültenlerin listesi aşağıdadır:

Eğitim Önerileri
 




GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib