cizgi

APQP - PPAP Sertifika Programı

22-24, 29-31.04.2024
Süre: 6 Gün - Saat: 10:00-16:00

Otomotiv sektöründe, iş yapış şeklinde vazgeçilmez parametre; yeni ürünleri devreye alırken ilk aşamada hatasız, verimli ve düşük maliyetli ürünler elde etmek için oluşturulmuş “İleri Ürün Kalite Planlama” sürecidir. Bu süreçle sürdürülebilir iyileştirme mantığını temel alan ölçüde, müşteri isteklerine hassas, hızlı ilerleyen ve hızlı reaksiyon göstermeyi ön planda tutan sisteme geçilmesi hedeflenmektedir. Önde gelen ana sanayi firmaları ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ürün tedarik eden kuruluşların; kendi bünyelerindeki çalışanlarına entegre etmesi gereken,

 • APQP – PPAP                                                      
 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
 • Kontrol Planları
 • 5S
 • 8D

gibi konuları kapsamında bulunduran zengin içerikli sertifika programı;  InoTec ‘ in Küresel Rekabet Ortamında Kurumsal Dönüşüm Projesi ve diğer eğitim programlarındaki deneyimi ile ortaya konulmuş, ülkemizde benzeri bulunmayan içerik ve eğitim metotlarıyla sunulmaktadır. 

“On Adımda PPAP Yolculuğu” adıyla oluşturulan program, fiyat teklifi sunumundan itibaren, on adımda müşteri isteklerine uygun etkin proses dizaynı sonucu üretilmiş parçaların PPAP dosyaları ile sunumuna kadar geçen tüm süreci ele almaktadır.

Program sonunda şu 5 adet sertifika verilmektedir:

1. AIAG-VDA FMEA Sertifikası
2. Ölçüm Sistemi Analizi Sertifikası (MSA)
3. 8D Problem Çözme Tekniği Sertifikası
4. İstatistiksel Proses Kontrol Sertifikası (SPC)
5. APQP-PPAP Sertifika Programı Sertifikası
 


Amaç

Sertifika Programının temel amacı;

 • Otomotiv sektöründe bilinen ve kullanılması zorunlu tekniklerin entegre bir şekilde katılımcılara aktarımını sağlamak,
 • Yıllardan bu yana dağınık olarak sunulan ve aslında birbirlerini zincirlerin halkası gibi takip eden tekniklerin gerçek sırası içinde sunumunu gerçekleştirmek,
 • Yeni ürün devreye alma sürecinde çalışmalara katılan her seviyeden kurum çalışanının gerekli bilgi ile donatılarak, kurumlarında bu sürecin etkin işleyişini sürdürmelerine olanak sağlamaktır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1.Modül: Tanımlama (D)

 • Acil durum planı 
 • Risk analizi 
 • Fizibilite etüdü 
 • Proje tanımlama (Proje Yönetimi) 
 • Süreç kavramı 
 • Ürün ağaçları 
 • Snoptikler ( Akış şemaları)
2. Modül: Ölçme (M)
 • Temel İstatistiksel Kavramlar
3. Modül: Analiz (A)
 • MSA (GRR) ve kalibrasyon kavramı 
 • Proseste Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA) 
 • Poka Yoke 
 • Kontrol Planı
4. Modül: İyileştirme (I)
 • Yalın üretim teknikleri 
 • Just –in-time (JIT) ilkeleri
 • 5S 
 • Makine yeterlilik araştırması (Cm, Cmk) 
 • Proses yeterlilik araştırması (Cp, Cpk) 
 • Kontrol kartları (x – R Kartları) Kontrol Planı
5. Modül: Kontrol (C)
 • Kök neden analizi ve 8D 
 • PPAP sunum süreci 
 • Dokümantasyon hazırlığı 
 • Kapanış ve özet  

Kilit Kavramlar:
APQP-PPAP Eğitimi, FMEA Eğitimi, Poka Yoke, MSA, QFD, Kalite Evi, APQP-PPAP, İleri Ürün Kalite Planlaması, Kalite Planı, Hata Şiddeti, Hata Türü, Hata Etkisi, Risk Öncelik Sayısı, D-FMEA, P-FMEA, Proses FMEA, Dizayn FMEA, Snoptik, Akış Şeması, Önleyici Faaliyet, Düzeltici Faaliyet, Yalın Yönetim, Yalın Üretim Eğitimi, Kalite Hatası, İç Fire, Müşteri Şikayeti, Andon, Jidoka, TPM, SMED, SQDCM ...


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Otomotiv sektöründe çalışan veya çalışma isteğinde bulunan en az iki yıllık yüksek okul mezunu her seviyeden kurum personeli.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

6Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: ,>
Telefon: 0
» Kroki


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib