cizgi

Internet ve Profesyonel Gelişim için Bilgi Erişim ve Paylaşımı

Yayın tarihi: 02.02.2012

Internet 90’lı yılların ortalarından itibaren tüm dünyada sunduğu olanaklar, yarattığı ekonomik fırsatlar ve sunduğu “yeni yaşam tarzı” ile her yönden dünya üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Teknolojinin domine ettiği bir gelişme döneminin ardından, Internet artık “gerçek” büyüme dönemi olan kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına odaklı bir evreye girmiştir. Bu dönemin en büyük göstergesi, internet ve sosyal araştırmaların artması ve internetin bir araç olarak toplumsal gelişimi sağlamak ve yaşam standardlarını arttırmak üzere kamu, özel ve sivil kuruluşların hizmete aldığı sayısız programlardır. Bu perspektifte Internet’in sağladığı en temel özellik olarak sunduğu sınırsız bilgi ve bilgi paylaşımı ortaya çıkmaktadır. 2002 yılında var olan web sayfa sayısı, dünyadaki insan sayısını geçmiş, 2003’te Google arama motorunda listelenen sayfa sayısı 3.1 milyara ulaşmış ve Netnames’e göre 3,6 milyar domain adı kaydedilmiş durumdadır. Ortalama olarak günde 7.3 milyon sayfada yayına girmektedir (Sustainability Knowledge Network, Proceedings of the 2003 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition). Korkunç büyüklüğe ulaşmış bu veri ağı üzerinde, sorun doğru, işe yarar ve veri arayan kişinin kullanımı sonucunda katma değer yaratacak olan bilgiyi süzmektir. Bir diğer sorun ise alınan verinin, kişi tarafından bilgiye ve uygulamaya dönüştürülmesinde aradığı desteğe ulaşabilmesidir. Bu sorunu biraz daha açmak gerekirse, tacit knowledge olarak adlandırılan tecrübeye bağlı bilginin aktarılmasındaki zorluktur. Bilgi arayışındaki kişiler açısından en yüksek katma değer yaratan bu tip bilgi Internet’in sağladığı interaktif iletişim araçları (newsgroups, forumlar, sanal kommüniteler) ile sağlanabilmektedir. Son derece yüksek değeri olan kişisel tecrübeye bağlı bilginin paylaşılması gerek kar amaçlı ya da kar amacı gütmeyen kurumlar gerekse de farklı kurumlar için gelişimi hızlandırma anlamında önemlidir. Yukarıda genel bir çerçeve çizmeye çalıştığımız, Internet ve kullanıcı gruplarına sağladığı pasif ve gerçek zamanlı interaktif bilgi paylaşımını ülkemizde olan bir örnek ile daha net olarak ifade edelim. Ülkemizin temel ekonomik motoru görevini üstelenmiş olan KOBI’lerimizin, artan yurtiçi ve yurtdışı rekabet karşısında izlemeye çalıştıkları yollar maliyetlerin sürekli düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, müşteri odaklı bir yapıya ar-ge desteği ile yönlenebilmek olarak sıralanabilir. Her biri içinde bir çok projeyi barındıran bu yollarda uygulama aşamasında yöneticilerin temel ihtiyaçları bilgi ve kişisel tecrübeye bağlı olarak edinilmiş “işlenmiş” bilgidir. Tespit edilen bu ihtiyaca odaklanarak Kasım 2003’te Inotec Teknoloji Yönetim Danışmanlığı tarafından Inotec Bilgi Merkezi (http://bilgimerkezi.inoteconline.com), imalat sektöründe çalışan profesyonellere yönelik bir bilgi paylaşım ve iletişim platformu kurulmuştur. “Bilgi paylaşıldıkça çoğalır” prensibinden hareket eden InoTec Bilgi Merkezi, imalat sektöründe çalışmakta olan profesyonellerin bilgi, fikir ve birikimlerini birbirleriyle paylaşabileceği, günlük çalışmalarında sıklıkla ihtiyaç duydukları temel bilgilere ulaşabileceği ve en son teknolojik ve yaklaşımsal gelişmeleri takip edecekleri merkezi bir nokta olmayı amaçlamaktadır. Şuan için Döküm teknolojileri başlığı altında mühendislik tabloları, döküm ansiklopedisi ve döküm hatalarının görsel destekle sunulduğu sitede, diğer alanlarda da içerik genişlemesi hedeflenmektedir. Makaleler ve Araştırmalar bölümünde gerek teknik gerekse yönetsel bilgi ve beceri gelişimini sağlamayı hedefleyen konularda uzmanlar tarafından yayımlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Inotec Bilgi Merkezi’nin sunduğu tartışma alanında yaklaşık 550 profesyonel, inovasyon, teknoloji, yönetim ve kalite forum başlıkları altında yaklaşık 40 farklı alanda kişisel tecrübeye bağlı bilgi paylaşımını sağlamaktalar. Geçmiş tecrübeler ve yapılan gözlemler, farklı işletmelerde çalışan farklı görevlerdeki mühendisler, kalite yöneticileri ve diğer teknik personelin en temel ihtiyaçları arasında aradıkları bilgilere erişim konusunda zorluklarla karşılaştıkları, sorunlarını diğer mühendislerle paylaşamadıkları ve hızlı olarak sorularına cevap alabilecekleri bir yerin olmaması göze çarpmaktadır. Internet, sunduğu gerçek zamanlı bilgi değişimi, sosyal etkileşim sağlayan araçları ve bulundurduğu inanılmaz büyüklükteki bilgi ile son derece düşük maliyetler ile eğitim ve gelişim olanakları sağlamaktadır. Bu fırsatlar, eğitim ve gelişim konusunda kaynak sıkıntısı çeken KOBİ’lerimiz ve KOBI çalışanları için olduğu kadar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş toplumlara baktığımızda bilgi paylaşımı ve interaktivite artık sanal kommüniteler seviyesine ulaşmış, hatta sanal ofislerde uzaktan erişimle dünyanın farklı yerlerinde çalışan proje ekipleri, geleceği şekillendirmeye başlamışlardır.

(Yazar: Burak İkizler)


Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib