cizgi

Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri Sertifika Programı

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 4 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Değişen rekabet koşulları kurumların kar marjlarında ciddi miktarda azalmaya neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde elde edilen kar marjlarının bugün mümkün olmamasının temel nedeni, piyasa koşullarında oluşan ve aşağı doğru seyir izleyen fiyatlara paralel olarak maliyetlerin de aynı oranda azalmamasıdır. Maliyetlerin azaltılabilmesi için kurumların verimliliklerine odaklanarak, verimliliklerini arttırmaları gerekmektedir. 

Verimliliğin arttırılması ve dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi sadece üretim operasyonları ile kısıtlı kaldığında çoğunlukla yeterince başarılı olamamaktadır. Bu nedenle tüm kurumun verimliliğin arttırılmasını hedefleyen ve tüm çalışanların rol aldığı toplu bir harekete ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu sertifika programı kurumların verimliliklerini arttırmaları ve maliyetlerini düşürmelerini sağlamaya yönelik olarak InoTec tarafından özel dizayn edilmiş bir yönetim modelini takip ederek, konu ile ilgili tüm kavramları ele almaktadır.


Amaç

Sertifika Programının temel amacı;

 • Katılımcıların firmaları içerisinde katma değer yaratan faaliyetleri ayırt etmesinin sağlanması ve geliştirilecek aksiyon planlarıyla verimin arttırılmasına yönelik çalışmaları organize etme yeteneğine sahip olması.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 • Modul 1: Pazar Şartları Modul 2: Temel Kavramlar ve Maliyet Modul 3: Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Yönetim Modeli Modul 4: Verimlilik Tanımı Modul 5: Verimlilik Ölçümü Modul 6: Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri
 • Yönetsel Teknikler (Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi, Yalın Üretim, Altı Sigma, Yalın Altı Sigma)
 • Yatırım – Mali – Proje Esaslı Teknikler (Yatırım Analizleri, Risk Yönetimi, Proje Seçimi ve Yönetimi)
 • Ürün Stratejisi ile İlgili Verimlilik Teknikleri (Hedef Pazar Odaklı Ürün Stratejisi, Ürün Çeşitlendirme, Ürün Basitleştirme)
 • Personel Esaslı Teknikler (İnsan Gücü Planlama Sistemi, Eğitim ve Beceri Geliştirme Programları, Performans Yönetimi, Öneri Değerlendirme Sistemi, İş Tasarımı Liderlik, Takım Çalışması, Ergonomi, İş Güvenliği)
 • Ürün Geliştirme Esaslı Teknikler (Müşteri Sesi Algılaması - VoC, Değer Analizi, Eş Zamanlı Mühendislik, Kalite Fonksiyonları Geliştirme – QFD, Deney Tasarımı – DoE, Hata Türleri ve Etkileri Analizi – DFMEA ve PFMEA, İstatistiksel Proses Kontrol – SPC, 8D )
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Esaslı Teknikler (Satın Al veya Üret Kararı, Dış Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Geliştirme)
 • Üretim Esaslı Teknikler (Değer Akış Analizi – VSM, Kaizen, Hat Dengeleme, Hücresel İmalat, Kanban, 5S, Poka Yoke, Görsel Kontroller, Görsel Fabrika, Tekli Dakikalarda Kalıp Değiştirme – SMED, Toplam Üretken Bakım – TPM)
 • Tesis – Makine – Bilgisayar Esaslı Teknikler (Bilgisayar Destekli Mühendislik – CAE, Bilgisayar Destekli Üretim – CAM, MRP ve ERP Sistemleri, Otomatik Depolama Sistemleri, CNC Makineler, Endüstriyel Robotlar, Bilgisayarla Bütünleşik Üretim – CIM, Bilgisayar Destekli Tasarım – CAD


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır. 

InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.

 


Katılımcılar

Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Tekniklerini kullanarak, şirketlerine katma değer yaratmak isteyen yönetici ve çalışanlar.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

4Gün

Eğitimden Fotoğraflar
Makale/Bülten
 

Bu eğitim konusu ile ilgili sitemize kayıtlı makale ve bültenlerin listesi aşağıdadır:

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib