cizgi

Otomotiv Sektörü için Proje Mühendisi Yetiştirme Sertifika Programı

9-10-11, 16-17-18, 23-24-25 Mart 2023
Süre: 9  Gün - Saat: 10:00-17:00

Şirketlerin kalitelerini yükseltmesi ve gelişimini sürdürmesi, kendi yapısında sürdürdüğü faaliyetleri proje sistematiği içerisinde gerçekleştirmesine ve sonuca erdirmesine bağlıdır. Bu doğrultuda, son dönemde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların verdiği iş ilanları arasında en fazla göze çarpanlar “Proje Mühendisi” veya ”Proje Yöneticisi” pozisyonlarıdır. Proje Mühendisliği görevi proje yönetiminden, ürün geliştirme süreci ve bu kapsamda kullanılan tekniklere, proses geliştirme süreci adımları ve yine bu kapsamda kullanılan tüm tekniklere hakimiyet gerektirmektedir. Diğer taraftan bir proje mühendisinin etkin olarak çalışabilmesi ve şirketine yararlı olabilmesi için mevcut projelerde tecrübe elde etmiş ve çok sayıdaki teknik bilgiyi öğrenmiş olması gerekmektedir.

InoTec bu sertifika programını, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda Proje Mühendisi veya Proje Yöneticisi olarak görev alan, ürün ve proses geliştirme sürecine aktif olarak katılan çalışanlara özel olarak dizayn etmiştir. Programdan mezun olan bir Proje Mühendisi, projenin yürütülmesi sırasında gerek müşterilerle ve gerekse kurum içi departman çalışanları arasındaki koordinasyonu etkin olarak yürütürken, kurumuna ciddi oranda değer katacaktır.

Program sonunda şu 7 adet sertifika verilmektedir:

1. Otomotiv Sektörü için Proje Mühendisi Yetiştirme Sertifika Programı Sertifikası
2. Kalite Fonksiyonları Geliştirme Tekniği Sertifikası (QFD)
3. AIAG-VDA FMEA Sertifikası
4. Ölçüm Sistemi Analizi Sertifikası (MSA)
5. 8D Problem Çözme Tekniği Sertifikası
6. İstatistiksel Proses Kontrol Sertifikası (SPC)
7. APQP-PPAP Programı Sertifikası
 


Amaç

    Otomotiv Sektörü için Proje Mühendisi Yetiştirme Sertifika Programı;

 • Projenin yürütülmesi sırasında gerek müşterilerle ve gerekse kurum içi departman çalışanları arasındaki koordinasyonu etkin olarak yürüten,
 • Kurumuna ciddi oranda değer katan,
 • Proje yönetme kabiliyetine sahip,
 • Yeni ürün geliştirmede kullanılan tekniklere hakim, proje mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

Modül 1: Temel Proje Yönetim Bilgisi

 • Proje mühendisinin görev ve sorumlulukları
 • Eş zamanlı mühendislik yardımı ile proje planlama ve yönetimi
 • Proje uygulama sürecinde iletişim yönetimi
 • Liderlik
Modül 2: Ürün Tasarımı ve Geliştirme
 • Yeni ürün geliştirme süreci
 • Yeni ürün geliştirme teknikleri
 • Hedef maliyet kavramı
 • Değer analizi
 • QFD (Ürün Matrisi) kullanılarak konsept tasarımı
 • QFD (Bileşen Matrisi) kullanılarak robust ürün tasarımı
 • Dizayn FMEA
 • Teknik resim ve tolerans bilgisi
 • Prototip üretimi ve tasarım doğrulama
 • Dizaynın geçerli kılınması
Modül 3: Proses Tasarımı ve Geliştirme (APQP-PPAP)
 • Yeni ürün devreye alma süreci adımları
 • Yeni ürün devreye alma sürecinde kullanılan teknikler
 • Snoptik 
 • QFD (Proses Matrisi)
 • Proses FMEA
 • QFD (Kontrol Matrisi)
 • Kontrol planı
 • MSA
 • Makine yeterlilik araştırması
 • İstatistiksel teknikler kullanılarak proses tasarımının doğrulanması
 • Proses tasarımının geçerli kılınması
Modül 4: Müşteri Geri Bildirimleri ile Ürün ve Proses Geliştirme
 • Müşteri geribildirimlerinin değerlendirilmesi
 • Müşteri geribildirimlerinin ürün ve proses geliştirmede girdi olarak kullanılması


Kilit Kavramlar:
FMEAPoka YokeMSAQFDKalite EviAPQP-PPAP, İleri Ürün Kalite PlanlamasıKalite PlanıHata ŞiddetiHata TürüHata EtkisiRisk Öncelik SayısıD-FMEAP-FMEAProses FMEADizayn FMEA,  Önleyici FaaliyetDüzeltici FaaliyetYalın YönetimYalın ÜretimAndonJidokaTPMSMEDSQDCM ...


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim             sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.

InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.


Katılımcılar

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda ürün ve proses geliştirme sürecine aktif olarak katılan çalışanlar.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

9 Gün

Eğitim Yeri

InoTec Akademi - Maltepe
Adres: Altayçeşme Mah., Çam Sok. No:16 DAP ROYAL CENTER A Blok Kat:6 D:26 Maltepe – İSTANBUL>
Telefon: 0216 688 36 00
» Kroki

%20

indirim

Bu fiyata son 4 kişi
2,900 TL/Gün
yerine
2320 TL/Gün
Eğitimden Fotoğraflar

Eğitim Videoları
Diğer Tarihler
 

Bu eğitim ayrıca şu tarihlerde de düzenlenecektir:

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib