cizgi

Mavi Yakalı Çalışanlar için Kurum İçi Eğitmen Yetiştirme Programı

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 4 Gün

Eğitime şimdi kaydol


Amaç

Bu program ile Yıldız Çalışanlar Sertifika Programının devamı olarak, şirketlerin mavi yakalı personelinin yetkinliğini geliştirmek üzere bir iç eğitmen ekibinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Program sonucunda başarılı kurum içi eğitmen adayları, ilgili şirket yöneticileri ve InoTec Akademi tarafından sertifikalandırılmaktadır. Program 3 ile 6 aylık süreye yayılmış olarak uygulanmaktadır.


İçerik

1. GÜN: Eğitimcinin Eğitimi
•    Sözlü iletişim (Ses ve sözcüklerin doğru kullanımı)
•    Beden dilinin doğru kullanımı
•    Sunum denemeleri
•    Video çekimi ve gelişim alanlarının belirlenmesi

2. GÜN: Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
•    Eğitim konu başlıklarının ve içeriğinin belirlenmesi
•    Power Point ile sunum hazırlama teknikleri
•    Sunum hazırlama ödevlerinin verilmesi
Bu aşamada iç eğitmenlerin ödevleri takip edilecek olup, kendilerine sunum materyallerinin hazırlanması için destek verilecektir.

3.  GÜN: Hazırlanan Eğitimlerin İç Eğitmenler Tarafından Sunum Provaları
•    Sunumların dinlenmesi
•    Sunum videolarının çekimi ve değerlendirilmesi
•    Gelişim için gerekli aksiyonların belirlenmesi
•    Kurum içi eğitim planlarının ve görevli eğitmenlerin belirlenmesi

4. GÜN: Kurum İçi Eğitmenlerin Performans Takibi
Kurum içinde eğitmen olarak görevlendirilen eğitmenlerden eğitim sunumları sırasında video çekimi yapması talep edilecek, verilen eğitimler ve eğitimler sırasında çekilen videolar izlenerek gelişim aksiyonları belirlenecektir.


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.  


Katılımcılar

Mavi Yaka Yıldız Çalışanlar Okulu Sertifika Programını başarıyla tamamlayan ve kuruluş tarafından kurum içi eğitmen olarak görevlendirilen çalışanlar.


Gerekli Ön Bilgiler

.


Süresi

4Gün

Eğitimden Fotoğraflar
Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib