cizgi

Çizgi Ötesi Liderlik Gelişim Programı - 12K ALL

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 15 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Çizgi Ötesi Liderlik Gelişim Programı,  yöneticilerin veya yönetici adaylarının yönetsel ve liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

12K Çizgi Ötesi Liderlik Modeli (12K Above-the-Line Leadership Model), diğer benzer modellerin aksine zayıf yetkinliklere odaklanarak moral bozmaya değil, güçlü olan (çizgi ötesi) yetkinliklerin sağladığı motivasyonu kullanarak daha fazla yetkinliği geliştirip, çizgi ötesi hale getirmeyi hedeflemektedir. Program dahilinde uygulanan ve 12 modülden oluşan eğitimler kişilerin mevcut durumdaki yetkinliğinden bağımsız olarak programa katılan tüm liderler için aynı kapsamda uygulanmaktadır. Doğaldır ki; 12 yetkinlik arasında çizgi ötesi yetkinliği bulunan liderler eğitim sonunda bu güçlü alanlarının farkına varacak ve daha etkin kullanarak elde ettikleri sonuçların hazzına varacak, gelişmesi gereken yetkinliklerde de anlamlı seviyede gelişim sağlayacaklardır.

Çizgi ötesi liderlik gelişim programı;

 1. Mevcut durum tespiti,
 2. 12 ay boyunca yürütülen ve 12 modülden oluşan program ile liderlerin çizgi ötesi yetkinliklerinin geliştirilmesi,
 3. Program sonunda gelişim seviyesinin tespiti


olmak üzere 3 ana bileşenden oluşmaktadır.
 


Amaç

 • Şirketlerin vizyonunu şekillendiren veya vizyona odaklanmasını temin eden liderler yetiştirmek
 • Şirketlerin insan kaynaklarının ortak hedeflere odaklanmasını sağlayan liderler yetiştirmek
 • Vizyon yolunda planlanan projelerde başarıya en fazla etki eden proje liderlerinin yetkinliğini artırmak
 • Liderlerin geliştirilmesi yolu ile kurumların performansına anlamlı derecede katkı sağlamak


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

12 aya yayılmış toplam 12 Modülden oluşmaktadır.  Eğitim programı uygulanmaya başlamadan önce programa katılan  yöneticiler için Çizgi Ötesi Liderlik Analizi yapılır ve raporlanır.
Aynı analiz program bitiminde tekrarlanarak kat edilen  gelişim seviyesi raporlanır.

 1. Kendisinin ve Liderlik Ettiği Çalışanların Karakter Yapılarını Anlamak - "Söylediğini yap"
 2. Liderlik Tarzlarını Anlama ve Geliştirme - "Kendini geliştir"
 3. Liderin Yenilik Yaratma Gücü (İnovasyon) - "Yeni ve orijinal fikirler ortaya koy"
 4. Liderin Analiz Etme ve Problem Çözme Yeteneği - "Olayları tüm yönleri ile analiz et, problemlerden korkma, üzerine git ve dersler çıkar"
 5. Liderin Strateji ve Hedef Odaklı Çalışma Yeteneği - "Yön duygusunu kaybetmemek için varmak istediğin hedefi netleştir  ve oraya ulaşmak için kullanabileceğin alternatif yolları belirle"
 6. İnisiyatif Alan Lider - "Değişimi başlatmak için ilk adımı sen at"
 7. Değişime Öncülük Eden Lider - "Tüm değişim yolculuğu boyunca öncü ol"
 8. Liderin Takım Yönetme Kabiliyeti - "Liderlik ettiğin kişileri yolculuğa dahil  et ve bir takım olmalarını sağla"
 9. Başkalarını Geliştirmenin Tılsımını Keşfetme - "Onları geliştir"
 10. Liderin İlişkilerini Yönetme Yeteneği - "İlişkilerini güçlendir"
 11. Kendisini ve Başkalarını Motive Etme - "Onları destekle ve motivasyonlarını yüksek tut"
 12. Sonuçlara Odaklanan Lider - "Başta sen olmak üzere liderlik ettiğin topluluğu sonuca odakla. Sonuçları birlikte elde etmenin mutluluğunu yaşa"


Yöntem

Toplam 12 aya yayılan program kapsamında,  her ay çizgi ötesi liderliğin  bir modülü ele alınmaktadır. Program kapsamında uygulamalar, testler ve vaka çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Her modül sonrası verilen görevler, bir sonraki modülün sunulduğu günün başlangıcında katılımcılar ile irdelenerek bir sonraki modüle geçilecektir.


Katılımcılar

Yönetici ve Yönetici Adayları


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Süresi

15Gün


Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib