cizgi

Stratejik Planlama ve KPI Yönetimi

24-25.04.2024
Süre: 2 Gün - Saat: 10:00-16:00

Devamlı değişen pazar koşulları, ekonomik koşullar, siyasi dengeler, resmi mevzuatlar... şirketlerin faaliyetlerini birebir etkiler hale gelmiştir. Bu ortamda genel kanı; planlama yapmanın çok güç ya da imkansız olacağı yönündedir. Aksine planlama yapmak veya stratejik planlamanın ilkelerini uygulamak bugünlerde gereklidir ve doğru uygulandığında kuruluşlara önemli katma değerler sağlamaktadır.

Stratejik planlama; kuruluşun kendini ve içinde bulunduğu şartları analiz ederek, belirlediği misyon ve vizyon çerçevesinde 5-10 yıllık süreleri kapsayan strateji ve politikaları belirlemesidir. Stratejik düşünme süreci:

• Fırsatları görmek ve kullanmak,
• Rizikoları/tehditleri mümkün olduğunca elimine etmek,
• Güçlü yönler kazanmak ve geliştirmek,
• Zayıf yönleri minimize etmek ve yok etmektir.


Amaç

Kuruluşlarında aktif yönetim pozisyonunda bulunan katılımcıların stratejik düşünce yapısını örnek uygulamalar yardımı ile kavramalarını,kilit performans göstergeleri ile gerçekçi hedefler koyup doğru planlama yaparak projeleri hayata geçirmelerini, ara değerlendirmelerle performansı takip etmelerini sağlamaktır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 Stratejik planlama süreci (misyon, vizyon, SWOT Analizi, stratejik hedefler, stratejiler, projeler ve proje hedeflerinin belirlenmesi)
 Misyon ve değerlerin oluşturulması
 Vizyon oluşturma
 SWOT Analizi
 PESTEL Analizi
 Strateji Ağacı
 Politika ve stratejilerin tespiti
 Proje konularının belirlenmesi ve takibi
 Performans kavramı ve şirket performansının ölçümlenmesinin önemi
 Stratejik planın çıktısı olarak performans ölçümü
 Kilit performans göstergeleri ve şirket performansının ölçümünde kullanımı
 Finansal boyut
 Operasyonel boyut
 Müşteri boyutu
 Büyüme ve öğrenme boyutu
 Kilit performans göstergelerinin stratejik plan ile ilişkisi
 Balanced Scorecard örnekleri
 Balanced Scorecard ile takip edilebilecek göstergeler
 Balanced Scorecard yönetim süreci


Yöntem

Bu eğitim Canlı Uzaktan Eğitim yöntemi ile sunulacaktır. 
Bu eğitim uzaktan sunulan bir eğitimdir. Katılımcılar, yerden bağımsız olarak kendilerine gönderilen linki takip ederek uygulamaya bağlanırlar. Eğitmen online olarak sisteme davet edilen ve bağlanan katılımcılara canlı olarak eğitim sunumunu yapar. Eğitim sırasında katılımcılar eğitmene istedikleri anda soru yöneltebilirler.


Katılımcılar

Kurumların orta ve üst kademe yöneticileri.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

2Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: ,>
Telefon: 0
» Kroki


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib