cizgi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 2 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Dünyada sürekli değişen şartlar kalite yönetim sistem standardında da bazen 2008 yılında olduğu gibi küçük bazen de 2000 yılında olduğu gibi yapısal, geniş kapsamlı revizyonları gerekli kılmaktadır. ISO 9001 standardı son revizyon ile özellikle, entegre çalışan diğer standartlarla uyumu sağlamak, stratejik planlama alt yapısını kurmak,  standardın daha geniş kapsamlı ve farklı yapılarda da uygulanabilirliğini sağlamak, sistemin yönetsel etkinliğini arttırmak, proje yönetimi, iletişim yönetimi, bilgi yönetimi, değişim yönetimi, risk yönetimi, performans yönetimi konularında yetkinliği arttırmak amaçlı yapısal revizyonlar getirilmiştir.

Eğitim yeni bir Kalite Yönetim Sistemi anlayışı ile standardın ele alınmasını sağlarken, uygulamalar vasıtasıyla standart maddelerinin katılımcılar tarafından yorumlanmasını ve sistematik bir bakış açısı kazanılmasını kapsamaktadır.    


Amaç

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 2015 revizyonu ile farklılaşan terminolojisini, prensiplerini ve yeni yönetim anlayışıyla oluşturulmuş  maddelerini detaylı olarak yorumlamak, her bir madde altında uygulama örneklerini aktarmaktır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

•    Kalite Olgusu ve Temel Kalite Kavramları
•    Kalite Yönetim Standartlarndaki Gelişim Trendleri

1.    Terminolojideki değişiklikler

2.    Prensiplerdeki değişiklikler 

3.    ISO 9001:2015 Standart maddeleri:.      
1.    Kapsam
2.    Normatif (Kural Koyucu) Referanslar
3.    Terimler ve Tanımlar
4.    Kurumun Mevcut Durumu

4.1.    Kuruluşu ve içeriğini anlamak
4.2.    İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak
4.3.    Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
4.4.    Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
5.    Liderlik
5.1.    Liderlik ve taahhüt
5.2.    Kalite politikası
5.3.    Kurumsal görevler, sorumlulukları ve yetkiler
6.    Kallite Yönetim Sistemine Yönelik Planlama
6.1.    Riskleri ve olanaklara hitap edecek faaliyetler
6.2.    Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3.    Değişikliklerin planlanması
7.    Destek
7.1.    Kaynaklar
7.2.    Yeterlilik
7.3.    Farkındalık
7.4.    İletişim
7.5.    Dokümante edilmiş bilgi
8.    Operasyon
8.1.    Operasyonel planlama ve kontrol
8.2.    Ürün ve hizmetler için gerekliliklerin belirlenmesi
8.3.    Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
8.4.    Dış kaynaklardan sağlanan ürün ve hizmetlerin kontrolü
8.5.    Üretim ve hizmetin sunumu
8.6.    Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması
8.7.    Uygun olmayan proses çıktıları, ürünler ve hizmetlerin kontrolü
9.    Performans Değerlendirme 
9.1.    İzleme , Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2.    İç tetkik
9.3.    Yönetimin gözden geçirmesi
10.    İyileştirme
10.1.    Genel
10.2.    Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3.    Sürekli iyileştirme


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Kurumlarında halihazırda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarını uygulayan veya uygulamak isteyen kurumların her seviyeden beyaz yakalı çalışanları.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

2Gün

İlgili Programlar
 

Bu eğitim aynı zamanda aşağıda listelenen programlarımız kapsamında yer almaktadır :

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib