cizgi

Arama Sonuçları

Aranan : iletisim
 1. Kalite Yönetim Sistemi (Genel) Proje Paketi (ISO-SCAN Analizi HEDİYE)

  Dünyada sürekli değişen şartlar kalite yönetim sistem standardında da bazen 2008 yılında olduğu gibi küçük bazen de 2000 yılında olduğu gibi yapısal, geniş kapsamlı revizyonları gerekli kılmaktadır. ISO 9001 standardı son revizyon ile özellikle, entegre çalışan diğer standartlarla uyumu sağlamak, stratejik planlama alt yapısını kurmak,  standardın daha geniş kapsamlı ve farklı yapılarda da uygulanabilirliğini sağlamak, sistemin yönetsel etkinliğini arttırmak, proje yönetimi, iletişim yönetimi, bilgi yönetimi, değişim yönetimi, risk yönetimi, performans yönetimi konularında yetkinliği arttırmak amaçlı yapısal revizyonlar getirilmiştir. 

  Yapılan değişiklikler doğrultusunda oluşan yeni yaklaşıma göre ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar, İç Denetçi ve Risk Bazlı Süreç Yönetimi “Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Paketi” ile bünyenizdeki çalışanlarınıza entegre etmeyi amaçlıyoruz.   

 2. Eş Zamanlı Mühendislik
  Son yıllarda geleneksel üretim modellerinde değişim ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel yaklaşımda ürün ardışık adımlarla, her biri değişik departmanda olmak üzere adım adım son halini alır. Bu geleneksel yöntemde işyerindeki departmanlar birbirinden bağımsızdır ve aralarındaki iletişim oldukça sınırlıdır, teknik bir karar verildiğinde bunun sonradan daha iyi bir alternatifiyle değiştirilmesi güçtür, çünkü böyle bir değiştirme için tüm sistemin yeniden ele alınması gerekir. Bu yöntemde ürün dizayn çalışmaları ve üretim ön hazırlık süresi oldukça uzun sürmektedir. Yeni bir ürünün üretilebilmesi için uzun bir döngü söz konusudur. Eş Zamanlı Mühendislik yaklaşımı ürünlerin dizaynından pazara sunuma kadar geçen sürenin kısaltılmasını hedefler.
 3. Formenler için İletişim Eğitimi

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir.

  Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 4. Formenler için İletişim Eğitimi

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir.

  Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 5. Formenler için İletişim Eğitimi

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir.

  Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 6. Formenler için İletişim Eğitimi

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir.

  Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 7. Formenler için İletişim Eğitimi

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir.

  Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 8. Formenler için İletişim Eğitimi

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir.

  Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 9. İletişim

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 10. İletişim

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 11. İletişim

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 12. İletişim

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 13. İletişim

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 14. İletişim

  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.

 15. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir
  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 16. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir
  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 17. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir
  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 18. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir
  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 19. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir
  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 20. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir
  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 21. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 22. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 23. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 24. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 25. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 26. İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerine fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. İletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; her iki tarafın da kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. Empati olarak isimlendirilen bu kavram; iletişim prosesinin en kilit noktasıdır.

  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmış ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim, .... Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, iş hayatında etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanılmaktadır.
 27. İletişim ve Satış Becerileri Eğitimi
  .
 28. İletişim ve Satış Becerileri Eğitimi
  .
 29. İletişim ve Satış Becerileri Eğitimi
  .
 30. İletişim ve Satış Becerileri Eğitimi
  .
 31. İletişim ve Satış Becerileri Eğitimi
  .
 32. İletişim ve Satış Becerileri Eğitimi
  .
 33. İletişim ve Satış Teknikleri
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.  

  Diğer taraftan iletişim, kurumların müşteri ile ara yüzünde bulunan satış başta tüm ekiplerinin sahip olması gereken bir yetenektir. Bu eğitim programı dahilinde satış süreci ve satış süreci dahilinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınmakta olup çok sayıda uygulama ve senaryo çalışması ile eğitim zevkli hale getirilmiştir.        
 34. İletişim ve Satış Teknikleri
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.  

  Diğer taraftan iletişim, kurumların müşteri ile ara yüzünde bulunan satış başta tüm ekiplerinin sahip olması gereken bir yetenektir. Bu eğitim programı dahilinde satış süreci ve satış süreci dahilinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınmakta olup çok sayıda uygulama ve senaryo çalışması ile eğitim zevkli hale getirilmiştir.        
 35. İletişim ve Satış Teknikleri
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.  

  Diğer taraftan iletişim, kurumların müşteri ile ara yüzünde bulunan satış başta tüm ekiplerinin sahip olması gereken bir yetenektir. Bu eğitim programı dahilinde satış süreci ve satış süreci dahilinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınmakta olup çok sayıda uygulama ve senaryo çalışması ile eğitim zevkli hale getirilmiştir.        
 36. İletişim ve Satış Teknikleri
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.  

  Diğer taraftan iletişim, kurumların müşteri ile ara yüzünde bulunan satış başta tüm ekiplerinin sahip olması gereken bir yetenektir. Bu eğitim programı dahilinde satış süreci ve satış süreci dahilinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınmakta olup çok sayıda uygulama ve senaryo çalışması ile eğitim zevkli hale getirilmiştir.        
 37. İletişim ve Satış Teknikleri
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.  

  Diğer taraftan iletişim, kurumların müşteri ile ara yüzünde bulunan satış başta tüm ekiplerinin sahip olması gereken bir yetenektir. Bu eğitim programı dahilinde satış süreci ve satış süreci dahilinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınmakta olup çok sayıda uygulama ve senaryo çalışması ile eğitim zevkli hale getirilmiştir.        
 38. İletişim ve Satış Teknikleri
  İş hayatında; iyi iletişim kurma becerisi her zaman kişilerin kariyerinde en önemli parametrelerden sayılmıştır ve sayılmaya devam edilecektir. Kurum içi iletişim, müşterilerle iletişim, takım içi iletişim,… Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.  

  Diğer taraftan iletişim, kurumların müşteri ile ara yüzünde bulunan satış başta tüm ekiplerinin sahip olması gereken bir yetenektir. Bu eğitim programı dahilinde satış süreci ve satış süreci dahilinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınmakta olup çok sayıda uygulama ve senaryo çalışması ile eğitim zevkli hale getirilmiştir.        
 39. İletişim ve Stres Yönetimi
 40. İletişim ve Stres Yönetimi
 41. İletişim ve Stres Yönetimi
 42. İletişim ve Stres Yönetimi
 43. İletişim ve Stres Yönetimi
 44. İletişim ve Stres Yönetimi
 45. ISO 31000:2009 Risk Yönetim Sistemi
  Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalar sırasında iç ve dış faktörlerin neden olduğu riskler ile karşılaşırlar ve bu riskler firma hedefleri üzerinde belirsizlikler yaratır. Firmalar bu riskleri öngörerek, zamanında alınacak önleyici aksiyonlar ile risklerin etkisini yok etmeli veya en aza indirmelidir. Bu süreç boyunca, paydaşlarıyla iletişim kurar ve onlara danışır ve daha fazla risk iyileştirmesi gerekmeyeceğinden emin olmak için riski değiştiren kontrolleri ve riski izler ve gözden geçirir. Bu standard, bu sistematik ve mantıksal süreci ayrıntısıyla açıklar.
 46. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar
  Dünyada sürekli değişen şartlar kalite yönetim sistem standardında da bazen 2008 yılında olduğu gibi küçük bazen de 2000 yılında olduğu gibi yapısal, geniş kapsamlı revizyonları gerekli kılmaktadır. ISO 9001 standardı son revizyon ile özellikle, entegre çalışan diğer standartlarla uyumu sağlamak, stratejik planlama alt yapısını kurmak,  standardın daha geniş kapsamlı ve farklı yapılarda da uygulanabilirliğini sağlamak, sistemin yönetsel etkinliğini arttırmak, proje yönetimi, iletişim yönetimi, bilgi yönetimi, değişim yönetimi, risk yönetimi, performans yönetimi konularında yetkinliği arttırmak amaçlı yapısal revizyonlar getirilmiştir.

  Eğitim yeni bir Kalite Yönetim Sistemi anlayışı ile standardın ele alınmasını sağlarken, uygulamalar vasıtasıyla standart maddelerinin katılımcılar tarafından yorumlanmasını ve sistematik bir bakış açısı kazanılmasını kapsamaktadır.    
 47. Kişisel Gelişim Eğitim Paketi (12K ALL Çizgi Ötesi Liderlik Analizi HEDİYE)
  Başarılı kurumların en önemli sermayesinin “entelektüel sermaye” olduğu artık kuşku götürmez bir gerçektir. Entelektüel sermayenin oluşturulabilmesi, elde tutulabilmesi ve geliştirilmesi için İnsan Kaynakları Süreçlerinin doğru işletilmesi ve beyaz yaka çalışanların kendilerini geliştirmeleri ile mümkündür. Belirli bir kariyer planı içerisinde, hem çalıştığı firmanın entelektüel sermayesine katkı sağlayan hem de yeni yetkinlikler kazanan beyaz yaka çalışanlar için liderlik etmek, zamanı doğru yönetmek, etkin iletişim kurmak, ekip halinde hareket etmek ve yaptığı tüm çalışmaları etkin bir şekilde sunmak artık bir gerekliliktir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz “Kişisel Gelişim Eğitim Paketi” ile birlikte tüm beyaz yaka çalışanlarınıza en doğru yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz.
 48. Mavi Yaka ile İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. Özellikle iş yerlerinde mavi yaka ile iletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; kişilerin kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. 

  Günümüzde,beyaz yaka çalışanların  mavi yaka ile iyi iletişim kurma becerisi şirketlerin verimlilik, kalite gibi konular başta olmak üzere, her sürecini etkliyen konuların başında gelmektedir. Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, beyaz yaka çalışanalrın mavi yaka ile  etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanmaktadır.
   
 49. Mavi Yaka ile İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. Özellikle iş yerlerinde mavi yaka ile iletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; kişilerin kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. 

  Günümüzde,beyaz yaka çalışanların  mavi yaka ile iyi iletişim kurma becerisi şirketlerin verimlilik, kalite gibi konular başta olmak üzere, her sürecini etkliyen konuların başında gelmektedir. Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, beyaz yaka çalışanalrın mavi yaka ile  etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanmaktadır.
   
 50. Mavi Yaka ile İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. Özellikle iş yerlerinde mavi yaka ile iletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; kişilerin kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. 

  Günümüzde,beyaz yaka çalışanların  mavi yaka ile iyi iletişim kurma becerisi şirketlerin verimlilik, kalite gibi konular başta olmak üzere, her sürecini etkliyen konuların başında gelmektedir. Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, beyaz yaka çalışanalrın mavi yaka ile  etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanmaktadır.
   
 51. Mavi Yaka ile İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. Özellikle iş yerlerinde mavi yaka ile iletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; kişilerin kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. 

  Günümüzde,beyaz yaka çalışanların  mavi yaka ile iyi iletişim kurma becerisi şirketlerin verimlilik, kalite gibi konular başta olmak üzere, her sürecini etkliyen konuların başında gelmektedir. Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, beyaz yaka çalışanalrın mavi yaka ile  etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanmaktadır.
   
 52. Mavi Yaka ile İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. Özellikle iş yerlerinde mavi yaka ile iletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; kişilerin kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. 

  Günümüzde,beyaz yaka çalışanların  mavi yaka ile iyi iletişim kurma becerisi şirketlerin verimlilik, kalite gibi konular başta olmak üzere, her sürecini etkliyen konuların başında gelmektedir. Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, beyaz yaka çalışanalrın mavi yaka ile  etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanmaktadır.
   
 53. Mavi Yaka ile İletişim ve İlişki Yönetimi
  İletişim; iki tarafın belirli bir konu üzerinde fikir birliğine varmasıdır. İletişim süreci içinde tarafların kendi perspektifinden olaylara yaklaşmaları doğaldır. Bunu yaparken de herkes kendi ihtiyaç ve duyguları çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışır. Özellikle iş yerlerinde mavi yaka ile iletişim prosesinin sağlıklı yürüyebilmesi için; kişilerin kendisini karşıdakinin yerine koyarak olaylara bakma yeteneğini geliştirmeleri gerekir. 

  Günümüzde,beyaz yaka çalışanların  mavi yaka ile iyi iletişim kurma becerisi şirketlerin verimlilik, kalite gibi konular başta olmak üzere, her sürecini etkliyen konuların başında gelmektedir. Konumuna ve iletişim prosesi içindeki tarafların kim olduğuna bağımlı olarak iletişim yeteneği farklı özellikler gösterir.

  Bu eğitim; iletişimi bir proses olarak ele alarak, beyaz yaka çalışanalrın mavi yaka ile  etkin iletişim becerisinin nasıl oluşturulacağına odaklanmaktadır.
   
 54. Toplantı Yönetimi
  İş hayatında sıklıkla zaman ayırdığımız toplantılar etkin yönetilmediği takdirde zaman kaybına ve verimsizliğe neden olmaktadır.  

  Ancak etkin yönetilen toplantılar sayesinde doğru ve hızlı kararlar alınabilir, iletişim güçlendirilebilir, işlerin takibi etkin bir şekilde yapılabilmektedir. Verimli yapılan toplantılar sayesinde yaratıcı yöntemlerle problemler çözülebilir, takım sinerjisi arttırılabilir veortak hedeflere yönelik çalışmalar yapılabilir.  

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib