cizgi

Üretimde Maliyet Düşürme Teknikleri Sertifika Programı

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 4 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Değişen rekabet koşulları kurumların kâr marjlarında ciddi miktarda azalmaya neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde elde edilen kâr marjlarının bugün mümkün olmamasının temel nedeni, piyasa koşullarında oluşan ve aşağı doğru seyir izleyen fiyatlara paralel olarak maliyetlerin de aynı oranda azalmamasıdır. Maliyetlerin azaltılabilmesi için kurumların tüm faaliyetleri kapsayan organize bir çalışmaya girmeleri gerekir. Bu yüzden üretimde maliyetlerin azaltılması kurumlarda en önemli çıkış noktalarından birisidir.

Maliyetlerin düşürülmesi sadece üretim operasyonları ile kısıtlı kaldığında çoğunlukla yeterince başarılı olamamaktadır. Bu nedenle  tüm çalışanların rol aldığı toplu bir harekete ihtiyaç duyulmaktadır.


Amaç

Sertifika Programının temel amacı;

 • Katılımcıların firmaları içerisinde temel süreçler, ürün geliştirme, insan kaynakları yetkinliklerini geliştirerek, katma değer yaratan faaliyetleri ayırt etmesinin sağlanması ve geliştirilecek aksiyon planlarıyla üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaları organize etme yeteneğine sahip olması.  


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 1. Modül : Pazar Şartları ve Temel Kavramlar
 2. Modül : Maliyet Düşürmek için Uzun Vadeli stratejilerin Oluşturulması
  • SWOT Analizi
  • Hoshin Kanri Uygulaması ile Projelerin Belirlenmesi
  • Maliyet Düşürme Projelerinin Oluşturulması
 3. Modül : Operasyonel Maliyet Düşürme Teknikleri
  • Temel Süreçlerde Maliyet Düşürme
   • Üretim Süreçlerinde Maliyet Düşürme
   • Destek Süreçlerde Maliyet Düşürme
   • Genel Giderlerin Düşürülmesine Yönelik Tespitler
   • Sabit Maliyetlerin Değişken Maliyetlere Dönüştürülmesine Yönelik Önlemler
  • Ürün Geliştirme Süreçlerinde Maliyet Düşürme
   • Değer Analizi ile Maliyet Düşürme
   • QFD VE Değer Mühendisliği Teknikleri
  • İnsan Kaynakları Uygulamalarında  Maliyet Düşürme
   • Yalın Organizasyon Şeması
   • Görev Tanımları Oluşturma
   • Çalışanların Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar (Performans Değerlendirme ve Takip)
   • Dış Kaynak Kullanımı
 4. Modül : Tedarik Zincirine Uzanan Maliyet Düşürme Teknikleri


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır. InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.


Katılımcılar

Satın Alma, Planlama, Tedarik Zinciri, İmalat bölümlerinde çalışan veya çalışacak olan mühendisler, uzmanlar, şefler, yöneticiler.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

4Gün

Eğitimden Fotoğraflar
Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

cizgib