cizgi

12K Stratejik Yönetim Modeli Sertifika Programı

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 3 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri için kurumların en önemli kritik başarı faktörleri kurumsal altyapıları ve üretim süreçlerini yönetme kabiliyetleridir. Üretim yapan kurumların en önemli odak noktası; küresel rekabet koşullarında hedef maliyetlerde, kalitede ve teslimat sürelerinde kar edebilecek ölçüde ürünler üretmektir. Sektör dinamikleri çerçevesinde, ürünlerin kullanımda oluşabilecek riskler nedeni ile sürekli olarak müşteri isteklerinin değişmesi söz konusu olmakta ve bu risklerin doğru yönetilmesine yönelik olarak, kurumlar yönetim ve üretim kabiliyetlerini bu paralelde geliştirmek zorunda kalmaktadırlar.


10 yıllık eğitim ve danışmanlık tecrübesi sonucu, InoTec tarafından geliştirilmiş olan 12K Stratejik Yönetim Modeli; firmaların günümüz rekabet koşullarında gerekli üretim sistemi altyapılarını kurabilecekleri ve gelişim için yol haritası oluşturabilecekleri bir üretim sistemi yönetim modelidir.  


Amaç

12K Model Sertifika Programının amacı;

 • Hedeflerini ve stratejilerini belirleyebilmiş,
 • Liderlik yapabilen ve liderler yetiştirebilen yöneticilere sahip,
 • Müşteri odaklı ürün geliştirebilen, 
 • Tedarik zinciri, kararlı operasyonlar, sürekli iyileştirme, iş yeri temizlik ve düzeni ve zamanında teslimat gibi operasyonel faaliyetleri etkin yönetebilen,
 • Balanced Scorecard yardımı ile tüm bu alanlardaki performansını ölçebilen;

Kurumların üretim ve destek birimlerinde görev alan, kendini yönetim ve üretim kabiliyetlerini geliştirmeye adamış her seviyeden şirket çalışanı yetiştirmektir.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

Modül 1: Yönetim ve Strateji

 • Stratejiler ve Hedefler
 • Ürün ve Üretim Stratejisi
 • Yönetim Sistemleri Yaklaşımı
 • Liderlik Anlayışı
Modül 2: Operasyon Yönetimi
 • Müşteri Odaklı Ürün Geliştirme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Yetenek Geliştirme ve Takım Çalışması
 • Kararlı Operasyonlar
 • Sürekli İyileştirme, İş Yeri Temizlik ve Düzeni
 • Zamanında Teslimat
 • Kaynağında Kalite ve Hatasızlaştırma 
Modül 3: Kurumsal Performans Ölçümü
 • Kurumsal Performans Yönetimi ve Yönetim Sürecinin Evreleri
 • Performans Boyutlarının Belirlenmesi
 • Strateji Haritası ve Balanced Scorecard
 • Strateji Odaklı Organizasyon ve Prensipleri
 • Kilit Performans İndikatörleri (KPI)


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.


Katılımcılar

Tüm üst ve orta düzey yöneticiler


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

3Gün

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

cizgib