cizgi

ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar

2-3, 9 Mayıs 2018
Süre: 3 Gün - Saat: 10:00-17:00

Eğitime şimdi kaydol

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların tüm süreçlerini kapsayan ve zorunlu hale gelmiş yönetim sistemi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonudur. 7 yıl aradan sonra bu standart tekrar revize edilerek IATF 16949 Kalite Yönetim sistemi olarak yayınlanmıştır. Köklü değişiklikler içeren bu standardın kurumlarda başarı ile uygulanabilmesi için yönetim seviyesinde yer alan tüm çalışanların standardın gereklilikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve kuruluş olarak bu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.


Amaç

IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 2016 revizyonu ile farklılaşan terminolojisini, prensiplerini ve yeni yönetim anlayışıyla oluşturulmuş maddelerini detaylı olarak yorumlamak, her bir madde altında uygulama örneklerini aktarmaktır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 • Kalite Olgusu ve Temel Kalite Kavramları
 • Kalite Yönetim Standartlarndaki Gelişim Trendleri
 1. Terminolojideki değişiklikler
 2. Prensiplerdeki değişiklikler
 3. IATF 16949:2016 Standart maddeleri:.
 
 1. Kapsam
 2. Normatif (Kural Koyucu) Referanslar
 3. Terimler ve Tanımlar
 4. Kurumun Mevcut Durumu
  1. Kuruluşu ve içeriğini anlamak
  2. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak
  3. Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
  4. Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
 5. Liderlik
  1. Liderlik ve taahhüt
  2. Kalite politikası
  3. Kurumsal görevler, sorumlulukları ve yetkiler
 6. Kallite Yönetim Sistemine Yönelik Planlama
  1. Riskleri ve olanaklara hitap edecek faaliyetler
  2. Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
  3. Planlanması
 7. Destek
  1. Kaynaklar
  2. Yeterlilik
  3. Farkındalık
  4. İletişim
  5. Dokümante edilmiş bilgi
 8. Operasyon
  1. Operasyonel planlama ve kontrol
  2. ve hizmetler için gerekliliklerin belirlenmesi
  3. Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
  4. Dış kaynaklardan sağlanan ürün ve hizmetlerin kontrolü
  5. Üretim ve hizmetin sunumu
  6. Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması
  7. Uygun olmayan proses çıktıları, ürünler ve hizmetlerin kontrolü
 9. Değerlendirme
  1. İzleme , Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
  2. İç tetkik
  3. Yönetimin gözden geçirmesi
 10. İyileştirme
  1. Genel
  2. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
  3. Sürekli iyileştirme
Kilit Kavramlar:
IATF 16949, ISO 9001, FMEA, Poka Yoke, MSA, QFD, Kalite Evi, APQP-PPAP, İleri Ürün Kalite Planlaması, Kalite Planı, Hata Şiddeti, Hata Türü, Hata Etkisi, Risk Öncelik Sayısı, D-FMEA, P-FMEA, Proses FMEA, Dizayn FMEA, Snoptik, Akış Şeması, Önleyici Faaliyet, Düzeltici Faaliyet, Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Kalite Hatası, İç Fire, Müşteri Şikayeti, Andon, Jidoka, TPM, SMED, SQDCM ...


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır


Katılımcılar

Kurumlarında halihazırda IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarını uygulayan veya uygulamak isteyen kurumların her seviyeden beyaz yakalı çalışanları.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

3Gün

Eğitim Yeri

Kartal Titanic Hotel
Adres: Orta Mah. Kaptan-i Derya Cad.No:37 Kartal 34880 Istanbul >
Telefon: 0216 453 50 50
» Kroki

%20

indirim

Bu fiyata son 2 kişi 480 TL/Gün yerine
384 TL/Gün
İlgili Programlar
 

Bu eğitim aynı zamanda aşağıda listelenen programlarımız kapsamında yer almaktadır :

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

cizgib